O projektu

ŠKOFJELOŠKO OBMOČJE IMA S SVOJO UGODNO NARAVNO LEGO TER BOGATO KULTURNO DEDIŠČINO VELIK POTENCIAL, DA POSTANE POMEMBNA TURISTIČNA DESTINACIJA. VEČ O VSEBINI PROJEKTA SI LAHKO PREBERETE NA SPLETNIH STRANEH SODELUJOČIH PARTNERJEV IN LAS LOŠKEGA POGORJA. VABLJENI, DA SODELUJETE Z NAMI IN SOOBLIKUJETE VSEBINE NA TEMO SAKRALNE DEDIŠČINE!

Ključni element ponudbe turistične destinacije so tudi kulturni spomeniki, med njimi cerkve, ki na svojevrsten način ob izjemni akustiki in duhovni noti dajejo možnosti za posebna kulturna doživetja, ki so iskana med domačimi in tujimi obiskovalci.

Že izvedeni ali aktivni projekti na temo kulturne dediščine nadgrajujejo vsebine in povezovanje različnih kulturnih centrov in muzejev, v okviru predlaganega projekta pa želimo pomembnejšim cerkvam na Škofjeloškem,

ki so mogoče obiskane samo nekajkrat letno, dodati ustvarjalne, koncertne, pedagoške, andragoške ter strokovne vsebine, ki bodo vpete v širšo turistično ponudbo,

vključno s tematskimi potmi in razstavo predmetov v njihovem izvornem okolju.
Prireditve in dogodki bodo tako za zahtevne, umetniško podkovane obiskovalce kot za lokalno prebivalstvo ustvarile posebno umetniško – zgodovinsko in duhovno doživetje. Doživetje kulturne dediščine ali turizma Škofjeloškega nasploh!
Za popularizacijo sakralne dediščine in novih vsebin v cerkvah, s poudarkom na zavedanju o vrednotah kulturne dediščine, smo pripravili strokovno publikacijo, obenem pa izobrazili vodiče za predstavitev teh vsebin obiskovalcem po vnaprej določenem sistemu javnih vodstev.
Promocijski materiali zagotavljajo uspešno promocijo in trženje teh vsebin. Eden od prednostnih ciljev bo tudi določitev skrbnika novih projektnih vsebin, vključenih v izbrane objekte.

Več o projektu
O projektu slika
Separator image

SODELUJOČI PARTNERJI

Dogodki

PREDSTAVLJAMO VAM SKLOP GLASBENIH DOGODKOV IN USTVARJALNIH PROJEKTOV, KI SE NAVEZUJEJO NA VSEBINO KULTURNIH SPOMENIKOV IN NJIHOV POMEN V ČASU IN PROSTORU, V IZVEDBI JAVNEGA SKLADA ZA KULTURNE DEJAVNOSTI, OBMOČNE IZPOSTAVE ŠKOFJA LOKA IN LOKALNIH USTVARJALCEV.

Izvedena bo glasbeno plesna predstava Romarski vrtec ter koncertni cikel v izvedbi Mešanega pevskega zbora Megaron, Mednarodnega ansambla za staro glasbo Canso in Vokalne skupine Vikra v štirih bolj atraktivnih cerkvah na Škofjeloškem. Dogodki bodo potekali v cerkvi Marijinega oznanjenja v Crngrobu, v cerkvi Sv. Ane na Ledinici pri Žireh, v cerkvi Marijinega vnebovzetja na Gori, na Malenskem vrhu ter v cerkvi Sv. Petra v Selcih.

Glavni organizator in avtor vsebinske zasnove je Janez Jocif, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Škofja Loka.

Dogodki slika
Separator image
Crngrobska matineja
Lokacija logo
Koledar logo
25.03.2023 ob 9:30

KOPIJA FRESKE SVETA NEDELJA IZ CRNGROBA, 60. leta 15. stoletja.

Hrani Loški muzej Škofja Loka

VODENI OGLEDI CERKVE V CRNGROBU

STE VEDELI, DA JE CERKEV MARIJINEGA OZNANJENJA V CRNGROBU ENA NAJSTAREJŠIH ROMARSKIH CERKVA NA SLOVENSKEM IN ENA OD TREH EVROPSKIH CERKVA, V KATERI HRANIJO KITOVO REBRO?

Te in številne druge zanimivosti lahko izveste na vodenjih po cerkvi na sledeče termine:

APRIL & MAJ
sobota 11:00
nedelja 15:00-17:00
JUNIJ – SEPTEMBER
nedelja
16:00-18:00
JULIJ & AVGUST
sreda
6:00-18:00

Dodatne informacije:

Ogledi slika
Separator image

RAZSTAVA

CRNGROB NAOKROG – ZAKLADNICA FRESKANSTVA

KUSTOSINJA: NINA MISSON

Lokacija logo
GALERIJA CRNGROBSK TURN, CERKEV MARIJINEGA OZNANJENJA
Koledar logo
13. 7. 2022–8. 9. 2022

Cerkev Marijinega oznanjenja v Crngrobu je eden največjih spomenikov freskanstva na Slovenskem. Njeno razgibano in dolgo stavbno zgodovino so vseskozi spremljale različne poslikave, ki so nastajale vse od konca 13. pa do druge polovice 19. stoletja. Nekatere od njih so še danes dobro ohranjene, druge pa so in situ že težko prepoznavne ali pa celo obstajajo le še kot kopije v muzejih. Na razstavi, ki jo pripravljamo v okviru projekta Crngrob naokrog, bomo predstavili freske, ki so na svoji izvorni lokaciji že nerazpoznavne, zakrite, težko dostopne, zbledele ali neobstoječe.

Razstava slika

TEMATSKE POTI

VSEBINSKO BOMO V SKLOPU PROJEKTA NADGRADILI IN OSVEŽILI TEMATSKO POT NA GORO IN DIGITALIZIRALI TEMATSKO POT V CRNGROB.

Več o tem v nadaljevanju projekta.

Separator image

STROKOVNA PUBLIKACIJA

STROKOVNA PUBLIKACIJA O CERKVI V CRNGROBU S POUDARKOM NA ZAVEDANJU O VREDNOTAH KULTURNE DEDIŠČINE ZAJEMA PREDSTAVITEV NJENEGA ARHITEKTURNEGA RAZVOJA, UMETNOSTNO – ZGODOVINSKIH POSEBNOSTI, ARHEOLOŠKE ZNAČILNOSTI.

V vodniku po cerkvi Marijinega oznanjenja v Crngrobu predstavljamo zgodovinske, etnološke in umetnostnozgodovinske posebnosti, ki jih najdemo v tej znameniti cerkvi, ki je ena najstarejših in najbolj bogatih romarskih poti na Slovenskem. Vodnik je opremljen s fotografijami Jane Jocif, dopolnjujejo pa ga še ilustracije Lee Vučko.

Besedila so prispevali umetnostna zgodovinarka Nina Misson, kustosinja za etnologijo Mojca Šifrer Bulovec in kustos za umetnostno zgodovino Boštjan Soklič.
Foto: Številne legende in zgodbe o Crngrobu še danes burijo domišljijo njegovih obiskovalcev. Ilustrirala Lea Vučko. Loški muzej Škofja Loka.

Publikacija slika
Publikacija slika

INVESTICIJE V CRNGROBU

NAROČNIKA INVESTICIJ STA ŽUPNIJA STARA LOKA IN OBČINA ŠKOFJA LOKA.

Z investicijama v ureditev tehničnega varovanja (nadzorni sistem s kamerami v cerkvi v Crngrobu) ter ureditev okolice te cerkve (tlakovanje z izbranim kamnom, postavitev klopi s kamnito podlago in lesenim sedalom, stojal za kolesa in vzpostavitev enotnega označevanja s tablami) bomo doprinesli tako k varovanja naravne in kulturne dediščine kot tudi k hitrejši obnovi oz. ohranjanju cerkve z okoliško infrastrukturo.

Več informacij tudi na spletnih straneh:

Link logo
Župnija Stara Loka
Link logo
Občina Škofja Loka
Investicija slika